Brandveiligheid

Een groot deel van de regels in het Bouwbesluit zijn brandveiligheidseisen. Ook bij een controle door de gemeente en/of brandweer voeren de brandveiligheidsvoorschriften vaak de boventoon.

Het is dan ook van belang dat u goed weet welke brandveiligheidseisen u minimaal in acht moet nemen.

Met name wanneer het gebouw niet aan de voorschriften van het Bouwbesluit ‘bestaande bouw’ voldoet, is de eigenaar / gebruiker wettelijk verplicht de tekortkomingen op te lossen of de risico’s tot een aanvaardbaar niveau te beperken. In de training worden de – moeilijk leesbare – prestatie-eisen uit het Bouwbesluit vertaald in praktisch hanteerbare uitgangspunten.

Onderwerpen die onder meer behandeld worden:

  • Hoe moet een gebouw gecompartimenteerd zijn?
  • Welke brandwerendheid moeten brandscheidingen hebben?
  • Hoe bepaalt u de brandwerendheid van wanden, plafonds en deurconstructies?
  • Hoe herkent u brandoverslagtrajecten?
  • Hoe herkent u brandwerend glas?
  • Welke soort brandwerend glas moet u op welke plek toepassen? (ook bij vervanging van glas)
  • Wat zijn de eisen aan vluchtroutes bij portieketageflats en galerijflats?
  • Welke materialen mogen worden toegepast en welke materialen zijn gelet op de

brandklasse in een bestaand gebouw niet toegestaan?

  • Op welke wijze moeten werkzaamheden worden uitgevoerd? (zoals het afdekken van brandonveilig materiaal en op orde brengen van brandscheiding).
  • Welke eisen worden gesteld aan de inrichting in verkeersruimten? (stallen scootmobielen, inventaris e.d.)

We gebruiken veel foto’s om de voorschriften inzichtelijk te maken.

error: Inhoud is beschermd.