Bouwbesluit en overige regelgeving

Het Bouwbesluit 2012 kent landelijke regels waar elk gebouw aan moet voldoen. Dit Bouwbesluit verandert regelmatig, dus het is goed om uw kennis periodiek bij te spijkeren.

Zeker als u bedenkt dat een groot deel van de bestaande gebouwen niet op elk onderdeel voldoet aan de minimale eisen uit dat Bouwbesluit. Iedere gebouweigenaar / verhuurder moet weten waar sprake is van tekortkomingen; hij moet de risico’s van de tekortkomingen kennen en weten hoe deze opgelost moeten worden.

Bij strijdigheid met het Bouwbesluit moet direct actie ondernomen worden, stelt de Woningwet. Maar bij sommige tekortkomingen is dat niet gewenst, mede gelet op het risico.

In de cursus leert u hoe u strijdigheden met het Bouwbesluit herkent. En hoe u op basis van prioritering bepaalt wanneer de vereiste maatregelen getroffen moeten worden. Zo ontstaat een lijst met maatregelen die met spoed moeten worden uitgevoerd, maatregelen

die binnen een tijdsbestek van een aantal jaren moeten plaatsvinden en tekortkomingen die

moeten worden opgelost bij mutatie en/of renovatie.

Gelet op de zorgplicht moet u ook aandacht besteden aan de Arboregelgeving en een aantal normen. Zodat onderhoudswerkzaamheden op een veilige manier uitgevoerd kunnen worden. Deze regels en normen zijn niet opgenomen in het Bouwbesluit.

In de cursus komen onder andere deze onderwerpen aan bod:

 • constructieve veiligheid (hoofdlijnen);
 • gebruiksveiligheid (doorvalbeveiliging, trappen en trapafscheidingen);
 • ventilatie-eisen;
 • aanwezigheid spuivoorzieningen;
 • rookgasafvoeren;
 • bescherming tegen schadelijke gassen, waaronder Radon;
 • geluidsisolatie;
 • wering van vocht;
 • daglichttoetreding;
 • veiligheid elektrische installatie;
 • veiligheid gasinstallatie;
 • eisen watervoorziening;
 • mogelijkheid om ramen veilig te wassen;
 • veilig uitvoeren dakwerkzaamheden;
 • toepassen letselveilig glas.
error: Inhoud is beschermd.