Ons verhaal

GBB BV werd in 2008 opgericht door Roel Geys. Met circa 40 jaar ervaring op het gebied van bouwregelgeving bekijkt hij de wetgeving met een scherpe blik: “Met al die sectorale regels en protocollen creëren we hier Nederland niet zelden een schijnveiligheid. Op het gebied van bouwregelgeving zijn we niet meer gewend om zélf na te denken. Laten we vooral gewoon ons gezonde verstand blijven gebruiken bij het beoordelen van elk gebouw. Dan wordt het een stuk veiliger in de meeste Nederlandse gebouwen.”

 

Ambtenaren opleiden

In opdracht van de bestuursacademie startte Roel meer dan vijfentwintig jaar geleden met het opleiden van gemeenteambtenaren. Als sectorleider Bouw- en Woningtoezicht bij de gemeente Maastricht leidde hij ook veel architecten en aannemers op. “Ik leerde ze hoe ze het nieuwe Bouwbesluit moesten toepassen.

Daar hadden zij iets aan, daar hadden wij bij de gemeente iets aan en daar had vooral de gebruiker van het gebouw iets aan. Dat laatste is nog steeds mijn grootste drijfveer.”

 

Meedenken met VROM

In de jaren die volgden, mocht Roel met het ministerie van VROM meedenken over de inhoud van met name het Bouwbesluit 2003. Hij leidde medewerkers van VROM-inspectie op en begeleidde hen bij landelijke onderzoeken naar de veiligheid van gebouwen.

 

Kenniscentrum

In 2008 richtte Roel GBB Maastricht op. Dat groeide al snel uit tot een kenniscentrum van formaat. “Met bijna twintig specialisten en ondersteunende medewerkers adviseren en trainen wij grote organisaties in Limburg. Denk aan Maastricht UMC+, Maastricht University, het MECC, Chemelot, DSM en een aantal grote woningbouwcorporaties, zorginstellingen en Limburgse gemeenten.”

 

Roept u maar!

GBB is vooral gespecialiseerd in regelgeving rond brandveiligheid, gezondheid en asbest. “We hebben een voorkeur voor hot items met een hoog ‘roept-u-maar’ gehalte”, verklaart Roel. “Na een grote calamiteit zie je vaak dat de politiek zich op een bepaald onderwerp stort. Denk aan brandveiligheid. Iedereen wil daar iets over roepen en er komen vaak in recordtijd allemaal aanvullende regels. Regels waarbij ik me soms afvraag: waarom? Veel calamiteiten hadden niet plaatsgevonden als de gebouwen hadden voldaan aan de bestaande regelgeving. Je kunt beter de bestaande regels goed handhaven dan na elke calamiteit met nieuwe regels komen.”

 

Beter én goedkoper

“Als het gaat om veiligheid moet je verder kijken dan de standaardregels”, vindt Roel. “Je moet vooral je gezonde verstand blijven gebruiken. Wij doen dat. Daarmee hopen wij ons te onderscheiden van andere adviesbureaus. We leveren oplossingen op maat die een stuk verder gaan dan de wettelijke eisen. Zonder dat het meer kost. Beter én goedkoper. Dat blijft voor ons de grote uitdaging.”

error: Inhoud is beschermd.