De wet is niet altijd even duidelijk. We komen regelmatig voorschriften tegen die op meerdere manieren geïnterpreteerd kunnen worden. Op zo’n moment zoeken we contact met de wetgever en stellen de vraag: hoe zit het?

Welk brandalarm?
Deze maand buigen we ons over de vraag wanneer een brandalarm met een gesproken woord gebruikt moet worden en wanneer een brandalarm met een geluidsignaal voldoet. In de NEN 2575 lezen we de volgende tekst bij stromingsdiagram B.1:
“Betreft het een gebruiksfunctie met: meerdere verblijfsruimten waarin zich > 1000 personen kunnen bevinden. Indien het geval dient een luidalarminstallatie type A toegepast te worden, m.a.w. alarmering via gesproken woord.”

De tekst is niet duidelijk. Want geldt die regel als er minimaal twee verblijfsruimten aanwezig zijn waarin zich élk meer dan 1000 personen kunnen bevinden? Of geldt de regel als er meerdere verblijfsruimten zijn waarin sámen meer dan 1000 personen aanwezig kunnen zijn?

We willen onze klanten niet onnodig op kosten jagen, dus dat hebben we tot op de bodem uitgezocht.

We hebben de vraag voorgelegd aan diverse bedrijven die PvE’s voor brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties maken. Die deskundigen blijken hier verschillend over denken.

Navraag bij CCV-inspectieinstellingen heeft ons echter geleerd dat het de bedoeling is dat de normtekst gelezen moet worden als:
“indien er meer dan één verblijfsruimte is waarin gezámenlijk meer dan 1000 personen kunnen verblijven.”
Het is vreemd dat de normtekst nog niet is aangepast om deze onduidelijkheid weg te nemen. Voor ons – en voor u – is het nu in elk geval wel duidelijk.