Omgevingswet en wijziging Bouwbesluit / Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl)

De Omgevingswet bundelt 26 wetten en honderden regels in één nieuwe wet. Dit leidt tot een verregaande vereenvoudiging van het stelsel van wetgeving voor de ontwikkeling en het beheer van de leefomgeving (omgevingsrecht). De wet zorgt namelijk voor een aanzienlijke inhoudelijke reductie van regels op het terrein van water, lucht, bodem, natuur, infrastructuur, gebouwen en cultureel erfgoed.

De kern van de Omgevingswet bestaat uit zes verschillende instrumenten:

 • omgevingsvisie;
 • het programma;
 • decentrale regelgeving;
 • algemene rijksregels (onder meer voor activiteiten);
 • de omgevingsvergunning
 • en het projectbesluit.

Daarnaast is er een aantal ondersteunende instrumenten. Deze zijn bevorderlijk voor de besluitvorming en het uitvoeren van deze besluiten. De omgevingswet gaat naar verwachting in op 1 januari 2024.

Tijdens de training komt onder andere aan de orde:

 • doel van de Omgevingswet;
 • uitleg van de kerninstrumenten die vastgelegd zijn in de Omgevingswet (omgevingsvisie, programma, decentrale regels, algemene rijksregels, omgevingsvergunning en projectbesluit);
 • vergunningsvrije activiteiten, meldingen en vereisten van de omgevingsvergunning;
 • te volgen procedures en bijbehorende tijd;
 • verplichte participatie;
 • mogelijkheden om bij vergunningverlening van standaardeisen af te wijken;       
 • wijzigingen Bouwbesluit / Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl)
  • introductie maatwerkvoorschriften
  • consequenties verbouwvoorschriften (beleidsvrijheid gemeenten)
 • afschaffen vergunningen brandveilig gebruik.

 

error: Inhoud is beschermd.