Milieu Prestatie gebouwen (MPG)

De Milieu Prestatie Gebouwen (MPG) is een belangrijke maatstaf voor de duurzaamheid van een gebouw. Hoe lager de MPG, hoe duurzamer het materiaalgebruik.

De milieuprestatie van materialen van gebouwen zal een steeds belangrijkere factor worden in de totale milieubelasting van een gebouw.

Het is een objectief hulpmiddel in het ontwerpproces en het kan gebruikt worden in een

Programma van Eisen om het resultaat van een ontwerpproces vast te leggen.

Een MPG berekening is bij elke aanvraag van een omgevingsvergunning voor

nieuwbouwwoningen en kantoorgebouwen > 100 m2 verplicht. Per 1 januari 2018 geldt voor de MPG een maximum schaduwprijs van 1,00 euro per m2 BVO per jaar. De milieuprestatieberekening van een gebouw kan met een MPG-berekening worden

bepaald en geeft inzicht in de milieubelasting van de materialen die in een gebouw worden

toegepast.

In deze cursus krijgt u uitleg over programma’s die vaak gebruikt worden om zo’n milieuprestatieberekening te maken. Daarnaast krijgt u handvatten zodat u de berekeningen correct kunt beoordelen.

Als eerste krijgt u inzicht in het verschil in diverse begrippen. Denk aan EPC, RC, MPG, EPA, EPG, GPR, EPN, BENG etc. Maar ook in de samenhang tussen die begrippen.

Vervolgens krijgt u uitleg over het invullen en controleren van de berekening.

Daarbij makken we gebruik van twee rekentools die veelvuldig door aanvragers gehanteerd worden.

Na het volgen van de training heeft u voldoende kennis:

  • van de wettelijke verplichtingen van MPG;
  • van de opzet en invulling van een MPG-berekening;
  • over diverse MPG-rekentools;
  • om een MPG-berekening te kunnen lezen, invullen en te beoordelen.
Website door Caesus.nl
error: Inhoud is beschermd.