BENG

In Nederland wordt sinds 1995 met een energieprestatienorm gewerkt. Dit is een rekenmethode waarmee het energiegebruik van gebouwen onder standaardomstandigheden kan worden berekend. Dit gebeurt via de energieprestatiecoëfficiënt (EPC) en in afgeleide vorm ook voor de energieindex (EI) en het Energielabel van bestaande gebouwen.

Vanaf 2021 zijn de BENG-eisen van toepassing. Dat is een belangrijke stap in de richting van een CO2-neutrale gebouwde omgeving. Dit moet in 2050 werkelijkheid zijn om te voldoen aan de afspraken uit het klimaatakkoord van Parijs. Daarvoor moest de rekenmethode herzien worden. De nieuwe rekenmethode is in lijn met de nieuwste Europese normen. Daarmee wordt bewerkstelligd dat de basisrekenmethode voor gebouwen in heel Europa op elkaar is afgestemd en geschikt is om zeer energiezuinige gebouwen te krijgen. De nieuwe rekenmethode (NTA 8800), is geschikt voor zowel nieuwbouw als bestaande bouw van zowel woningen als utiliteitsgebouwen.

Deze training maakt de consequenties van de nieuwe eisen inzichtelijk.

Tijdens de training komt onder andere aan de orde:

 • wat houdt BENG in en waarom wordt het ingevoerd:
  • BENG 1: energiebehoefte
  • BENG 2: primair fossiel energiegebruik
  • BENG 3: aandeel hernieuwbare energie;
 • eisen TO juli (toegestane temperatuuroverschrijding nieuwe woningen);
 • vergelijking EPC met BENG;
 • welke bouwkundige voorzieningen en installaties zijn van grote invloed op BENG en de temperatuuroverschrijding;
 • voorbeelden van energieconcepten van grondgebonden woningen en woongebouwen waarmee aan de eisen voldaan wordt.
Website door Caesus.nl
error: Inhoud is beschermd.