Basiscursus Asbest

Meer dan 60% van alle panden bevat nog altijd asbest, dus bij het onderhouden, renoveren of slopen van woongebouwen krijgen we nog lang te maken met asbest.

Voldoende kennis over dit onderwerp – en het bijhouden van die kennis – is van groot belang. De asbestregelgeving verandert namelijk voortdurend. Alleen al de afgelopen twee jaar zijn er drie grote wijzigingen doorgevoerd:  

 • Zo is de grenswaarde verlaagd (aanzienlijke verlaging maximale hoeveelheid amfibole asbestvezels).
 • De risicoklasse-indeling is gewijzigd (risicoklasse 3 is verdwenen en een nieuwe klasse 2A is ingevoerd).
 • En er is een nieuwe asbestnorm ingevoerd met als gevolg strikter toezicht op het functioneren van de saneerder op locatie).

Een goede kennis van asbest helpt u bij:

 • het nemen van de juiste efficiënte beslissingen;
 • het juist informeren van bijvoorbeeld huurders;
 • het controleren van de werkzaamheden die verricht moeten worden;
 • en bij de procedure die de asbestinventariseerders en saneerders moeten doorlopen.

De basiscursus asbest kan pas gevolgd worden nadat u heeft deelgenomen aan

de cursus asbestherkenning.

In de basiscursus Asbest worden de volgende onderwerpen besproken:

 • uitgebreide toelichting op de huidige wet- en regelgeving;
 • asbestinventarisatie en rapportage;
  • doel inventarisatie
  • vermoedens en/of uitsluitingen
  • hoe interpreteer je een rapport
  • wel/niet saneren
 • wat zijn je verantwoordelijkheden als eigenaar, verhuurder en/of gebruiker;
 • asbestbeleid;
 • hoe, wat en wanneer saneren;
 • aanbesteden/offertes aanvragen;
 • do’s & don’ts;
 • saneringsproces;
 • vrijgaven door laboratorium;
 • de actoren die we onderscheiden binnen de asbestketen, met elk hun eigen

verantwoordelijkheden en bevoegdheden, met name in het kader van toezicht en

handhaving;

 • toepassing van het landelijk asbest volgsysteem (LAVS);
 • communicatie.
error: Inhoud is beschermd.