Aandachtspunten bij verkoop woning

De Wet bepaalt dat een woning minimaal moet voldoen aan het kwaliteitsniveau bestaande bouw als opgenomen in het Bouwbesluit (vanaf 1 juli 2023 Besluit bouwwerken leefomgeving).

Indien een woning niet voldoet aan dit kwaliteitsniveau zullen de tekortkomingen verholpen moeten worden.

In het bidboek is onder 3.7 een reële tijd aangegeven wanneer welke tekortkomingen opgelost moeten zijn (afhankelijk van het risico, oftewel afhankelijk van de prioriteit).

Vraag daarbij is of de eigenaar een gebouw zonder meer mag verkopen indien sprake is van strijdigheden met het kwaliteitsniveau bestaande bouw dan wel zelf de nodige aanpassingen moet uitvoeren alvorens tot verkoop kan worden overgegaan.

Als eerste geldt de waarschuwingsplicht, oftewel de verplichting om melding te maken van de tekortkomingen waar de verkoper kennis van heeft c.q. redelijkerwijs kennis van moet hebben.

Voor tekortkomingen die gelet op de veiligheid risicovol zijn is echter de algemene mening dat alleen een melding niet volstaat.

Als voorbeeld kunnen worden genoemd:

  • tekortkomingen constructieve veiligheid.
  • ernstige tekortkomingen gebruiksveiligheid. Bijv. vloerafscheidingen ter plaatse van een al dan niet te openen raam lager dan 600 mm of indien niet ter plaatse van een raam lager dan 800 mm. Openingen in een vloerafscheiding > 200 mm tussen 0 en 600 mm vanaf de vloer.
  • ernstige tekortkomingen brandveiligheid. Bijv. aanwezigheid PVC schroten of ontbreken van voorgeschreven rookmelders.
  • tekortkomingen gasaansluiting of elektriciteit. Bijv. aanwezigheid gasslang waarvan de datum verlopen is of aanwezige stoffen elektrische bedrading.

Alvorens een woning te verkopen is het derhalve als verkoper verstandig om een gebouwscan te laten uitvoeren om te weten te komen welke tekortkomingen er zijn en welke tekortkomingen moeten worden gemeld dan wel vóór de verkoop te worden hersteld.

error: Inhoud is beschermd.