3.9.3 Stallen scootmobielen

Het stallen van scootmobielen blijkt een groot probleem te zijn. Met name de druk van gemeenten en brandweer om op grond van het restrisico-artikel uit het Bouwbesluit er voor zorg te dragen dat scootmobielen zo veel mogelijk geweerd worden uit de gemeenschappelijke verkeersruimten blijkt nogal hoofdbrekens op te leveren aangezien in veel complexen scootmobielen reeds geruime tijd aanwezig en toegestaan zijn en de bewoners van mening zijn dat er sprake is van een verworven recht en vaak niet open staan voor een alternatief. Daarbij speelt dat de meeste oplaadpunten in de verkeersruimten als WMO voorziening zijn aangelegd. Daarnaast blijkt het in praktijk niet altijd mogelijk om scootmobielen in een andere, algemene of individuele bergruimte te stallen.

Als mogelijkheid wordt in een landelijke brochure uitgegeven door de brandweer als opties genoemd het aanbrengen van een aerosol blusgenerator (blusbom) in de scootmobiel, een sprinkler- of watermistinstallatie, of een scover. Oplossingen die in de regel of zeer kostbaar zijn (sprinkler- en watermist), een hoog restrisico hebben (blusgenerator) of gelet op de omvang en gebruiksvriendelijkheid (scover) vaak niet toegepast worden.

figuur 19: Scover

Als eerder aangegeven dient zonder meer naar gestreefd te worden om gezamenlijke en gemeenschappelijke vluchtroutes vrij te houden / maken van scootmobielen en ander elektrische voertuigen en een termijn te bepalen waarin dit geeffectueerd moet zijn. Dit dient bereikt te worden door algemene scootmobielstallingen te realiseren en in elk geval dient een bewoner die over een scootmobiel met oplaadpunt beschikt betreft, het oplaadpunt te verwijderen. Tot de tijd dat scootmobielen verwijderd kunnen worden slecht een beperkt aantal scootmobielen onder strikte voorwaarden gedogen. Voorwaarden die betaalbaar zijn en de brandveiligheid in een complex t.o.v. de aanwezige situatie per saldo voldoende veilig maakt.

Bovenstaande is bij het samenstellen van het stroomschema 6 uitgangspunt geweest.

error: Inhoud is beschermd.