3.9.3 Elektrische Voertuigen (EV) niet brandgevaarlijker dan voertuigen met een interne verbrandingsmotor (ICE = International Combustion Engine)

Elektrische voertuigen (EV) in ondergrondse parkeergarages krijgen de laatste tijd veel aandacht. In februari 2020 pakten verschillende media groot uit over de vermeende risico’s van elektrische auto’s aan de laadpaal in ondergrondse parkeergarages, met Kamervragen als gevolg.
Toenmalig minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Raymond Knops schreef in het antwoord op deze vragen dat er op basis van gegevens over branden gesteld kan worden dat er ongeveer vijf branden in ondergrondse parkeergarages per jaar zijn. Volgens Knops waren er “geen situaties bekend waarbij een elektrische auto of laadpaal de oorzaak is geweest van een brand”.

Een Zwitsers onderzoek uit 2020 en een onderzoek uitgevoerd door het duitse expertisecentrum Dekra stellen dat een brandende elektrische auto niet gevaarlijker is dan een gewone autobrand. Conclusie is dat een brandende elektrische auto niet gevaarlijker is dan een gewone autobrand als het om hitteontwikkeling gaat. Ook dat een dergelijke brand niet schadelijker is dan een brand in een gewoon voertuig.
De stoffen die vrijkomen bij een brandend voertuig zijn namelijk in alle gevallen schadelijk en mogelijk dodelijk.

Een elektrisch voertuig heeft eerder minder dan meer kans om in brand te geraken dan een auto met verbrandingsmotor.
Kanttekening bij deze conclusie is wel dat er uit wordt gegaan van een correct geïnstalleerde laadinfrastructuur met een intelligent Batterij Management Systeem (BMS) en dat er niet wordt opgeladen via een regulier stopcontact. In geval van laden via een regulier stopcontact zonder geavanceerd BMS is er namelijk kans op overladen aanwezig.

Ook kan niet geconcludeerd worden dat een brand in een elektrisch voertuig heviger is dan een brand in een auto met een verbrandingsmotor.
Ofschoon vergelijkend onderzoek schaars is zijn er bijvoorbeeld in Frankrijk brandtesten uitgevoerd waarbij vergelijkbare Diesel en Elektrische voertuigen met elkaar vergeleken zijn. Daaruit bleek het brandvermogen van een EV zelfs lager uit te vallen dan een identiek model met interne verbrandingsmotor (ICE).
Opvallend aangezien in de literatuur vaak beweerd wordt dat bij een EV sprake is van een langere brandduur.

figuur 20: vergelijking brandvermogen EV en ICE bij Frans onderzoek

Bij de totale energie die vrijkomt bij verbranding van een EV en een identieke ICE-auto wordt vaak vergeten dat diesel en benzine een verbrandingsenergie hebben van ca. 44 MJ/kg. Een tank gevuld met 50 kg brandstof betekent dan ook dat er 2.200 MJ aan extra energie in de tank zit.
Op een maximaal brandvermogen een middenklasse auto van 10.000 MJ is dit een relatief groot aandeel te noemen. Getuige onderstaande figuur kan een volle tank van de auto met verbrandingsmotor minus aftrek van de brandbare onderdelen in het accupakket het verschil in totale warmteafgifte verklaren.

figuur 21: vergelijking totale verbrandingsenergie EV en ICE

Bovenstaande neemt niet weg dat er andere risico’s bestaan dan bij traditionele brandstofauto’s. Het blussen van een batterijbrand is immers anders en moeilijker dan het blussen van een auto met verbrandingsmotor.

error: Inhoud is beschermd.