3.8.3 Wat als er niet wordt voldaan aan de vereiste brandklasse?

Indien niet voldaan wordt aan brandklasse B zijn er twee opties:

  1. aanpassen van de gevel en
  2. een risicobeoordeling op gevel- en/of gebouwniveau.

De brandveiligheid van een gevel is namelijk maar één van de aspecten van een brandveilig gebouw. Een gevel die niet (of nog niet aantoonbaar) voldoet aan het Bouwbesluit betekent nog niet direct dat het gebouw moet worden ontruimd of dat de gevel geheel vervangen moet worden. Er zal dan een risico-inschatting moeten worden gemaakt. Van belang daarbij is dat aangetoond wordt dat de vluchtveiligheid voldoet aan de functionele eisen opgenomen in het Bouwbesluit. Dit zowel in de dag- als nachtsituatie. Een oplossing cf optie 2 is maatwerk en zal door een specialist brandveiligheid moeten worden beoordeeld en gemotiveerd.

error: Inhoud is beschermd.