3.8.3 Eisen brandklasse gevel

De Nederlandse bouwwetgeving stelt eisen aan de brandveiligheid van gevels. Als we een eventuele dragende functie buiten beschouwing laten, is de enige rechtstreekse eis de beperking van de brandvoortplanting over de buitenzijde van de gevel. Voor geveldelen tot 2,5 meter en boven de 13 meter t.o.v. meetniveau is bij nieuwbouw brandklasse B voorgeschreven, voor overige geveldelen een klasse C of D (alle brandklassen bepaald volgens NEN-EN 13501-1)

Voor bestaande bouw bevat het Bouwbesluit iets minder zware eisen op basis van de oude Nederlandse test- en klasseringsmethode volgens NEN 6065. De daarin genoemde klassen 1 t/m 5 zijn gebaseerd op twee testmethoden die heden niet meer beschikbaar zijn.

Belangrijk is dat de gehele gevel al snel moet voldoen aan brandklasse B (bepaald overeenkomstig NEN-EN 13501-1). Dit is immers vereist bij boven elkaar gelegen (sub-)brandcompartimenten (bijv. woningen) met gevelopeningen (ramen) waartussen een brandwerendheidseis (WBDBO) geldt ter voorkoming van brandoverslag. Dit is bij de meeste woongebouwen van toepassing.

Een uitzondering betreft geveldelen over meerdere verdiepingen zonder ramen. Dit is bijvoorbeeld mogelijk bij een kopgevel van een woongebouw. Ook een doorgaande gevelbekleding bij een trappenhuis kan een uitzondering zijn.

 

                 

Voorschriften Bouwbesluit /NEN 6068 brandgedrag gevel

 

  Nieuwbouw

EN 13501-1

Bestaande bouw

NEN 6065 (A1:’97)

Geveldeel beneden 2,5 m (excl. woning niet gelegen in woongebouw B (bij vloer > 5 m)  4
Geveldeel hoger gelegen dan 13 m B  4
Geveldeel tussen brandcompartimenten         (NEN 6068: C1 2016) B  B
Geveldeel naast extra beschermde vluchtroute C (celfunctie B)  2(celfunctie 1)
Geveldeel naast beschermde vluchtroute

(bestaande bouw beschermde route)

C (slaapfunctie)

B (celfunctie)

D (overig)

 2 (woongebouw)

1 (celfunctie)

4 (overig)

Overige geveldelen D  4
Afwijkingen voor deur, raam, kozijn e.d. D  4
Uitzondering voor 5 % van het oppervlak in een ruimte die vrijgesteld is van een eis
error: Inhoud is beschermd.