3.7.1 Algemene eisen Bouwbesluit van toepassing voor stallingsgarage

Ofschoon er naast het voorzien van leidingdoorvoeren als hiervoor omschreven geen eisen voor het plaatsen van elektrische voertuigen in het Bouwbesluit zijn opgenomen, moet worden gewezen op eventuele aanvullende eisen van de zijde van de verzekeraar én moet verder de vraag worden gesteld of de parkeervoorzieningen voldoen aan de minimale eisen die in het Bouwbesluit opgenomen zijn.

Zo zijn er diverse stallingsgarages die brandcompartimenten bevatten met een omvang groter dan 1000 m2 doch die niet voorzien zijn van een brandmeldinstallatie met volledige bewaking, hetgeen op basis van Bouwbesluit bestaande bouw wel voorgeschreven is. Ook al is de bestaande situatie op basis van gelijkwaardigheid formeel goedgekeurd (vergund), dan kan dit betekenen dat het bevoegd gezag aanvullende eisen stelt bij het plaatsen van elektrische voertuigen. Verder moet erop worden gewezen dat stallingsgarages vaak onvoldoende brandwerend zijn afgescheiden van de aangrenzende brandcompartimenten.

Een eigenaar doet er dus goed aan zich ervan te overtuigen dat de parkeergarage aan de in het Bouwbesluit opgenomen prestatie-eisen voldoet en de verzekeraar geen aanvullende eisen stelt, alvorens oplaadpunten in een besloten stallingsgarage aan te leggen.
En ook indien dit het geval is wordt geadviseerd acht te slaan op de aanbevelingen als opgenomen in de volgende paragraaf.

error: Inhoud is beschermd.