3.5.1 Verschillende soorten melders

Er kan onderscheid gemaakt worden in een optische melder, een multisensor melder en een thermische melder.

In de optische rookmelder wordt een lichtsignaal uitgezonden en door een lichtgevoelige cel opgevangen. Als rook in de lichtstraal komt wordt het licht deels verstrooid of geabsorbeerd waarna de rookmelder geactiveerd wordt.

Een thermische melder (ook wel hittemelder genoemd) werkt op basis van de temperatuur. De thermische melder gaat in alarm als de temperatuur snel stijgt of bij een temperatuur van 58 graden Celsius. Hittemelders kunnen handig zijn op plaatsen waar rookmelders te veel valse alarmen zouden geven, bijvoorbeeld op plaatsen waar veel (water)damp of andere gassen aanwezig kunnen zijn, zoals de keuken, badkamer en garage.

Omdat thermische melders niet reageren op rook is het gebruik van deze melders in woningen niet gewenst.

Indien een melder te dicht bij een badruimte of kooktoestel moet worden geplaatst en de kans op ongewenste meldingen daardoor hoog is kan wel gebruik worden gemaakt van een zogenaamde multi-sensor melder. De combinatie van een hitte en optische sensor zorgt ervoor dat zowel warmte door een flinke brand, als rook door smeulend vuur wordt gedetecteerd.

 

 

Figuur .. respectievelijk optische melder, multi-sensorĀ  en thermische melder (verschil in laatste 2 melders slechts te zien door tekst op de melder (resp. multi-sensor fire alarm en heat alarm)

error: Inhoud is beschermd.