3.3.1 Inleiding rookmelders

Onder reguliere woningen te verstaan woningen niet zijnde zorgcluster- of groepszorgwoningen als gedefinieerd in het Bouwbesluit.
NB zie ook onder 3.6.

Rookmelders zijn momenteel alleen verplicht in woningen waarvoor de omgevingsvergunning bouwen is aangevraagd na 1 januari 2003.

Per 1 juli 2022 dienen eveneens rookmelders in bestaande woningen aanwezig te zijn.

Door GBB is in deze paragraaf aangegeven welke eisen gelden ten aanzien van de plaats en kwaliteit van de te installeren rookmelders, als ook indien niet vereist in hoeverre het gelet op de zorgplicht verstandig is om de in bestaande woningen te plaatsen rookmelders te laten voldoen aan de NEN 2555, oftewel deze aan te sluiten op het lichtnet, dan wel smartmelders te voorzien die op afstand uitgelezen kunnen worden. Voor de volledigheid worden ook andere situaties behandeld waarbij in woonfuncties rookmelders aanwezig moeten zijn, exclusief situaties waarin een brandmeldinstallatie conform NEN 2535 voorgeschreven is vanuit het Bouwbesluit 2012.

error: Inhoud is beschermd.