3.13.2 Onderhoud en overige gegevens rookmelders

Het onderhouden en vervangen van batterijen van rookmelders valt onder de zorgplicht als opgenomen in artikel 2.6 Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl).

Uit artikel 3.3 Bbl volgt dat verantwoordelijkheid voor het voldoen aan de eisen de eigenaar van een bouwwerk is of degene die uit anderen hoofde bevoegd is tot het treffen van voorzieningen aan dat bouwwerk.
In geval van een huurwoning kan daarom ook de huurder worden aangesproken op het vervangen van de batterijen. Privaatrechtelijk kunnen hier tussen huurder en verhuurder afspraken over worden gemaakt.
De betreffende rookmelders hebben verder een vastgestelde levensduur van maximaal 10 jaar. Dit betekent dat iedere tien jaar de rookmelder moet worden vervangen. Aanvullend zullen de melders in de regel om het jaar stofvrij moeten worden gemaakt (zie ook onder paragraaf 3.22).

 

error: Inhoud is beschermd.