16.1 Temperatuurregeling bij nieuwbouw / verbouw

Wat vaak vergeten wordt is dat volgens het Bouwbesluit zelfregulerende apparatuur voor het reguleren van temperatuur vanaf 1 januari 2022 verplicht is. Met een wijzigingsbesluit is de verplichting opgenomen om zelfregulerende apparatuur voor het reguleren van de temperatuur per kamer of zone voor te schrijven.

Voorbeelden van apparatuur die aan de voorwaarden voldoen zijn een thermostatische radiatorknop, een kamerthermostaat, een thermostaat van een ventilatorconvector en gebouwautomatisering en -controlesystemen die de temperatuur kunnen reguleren per kamer of zone.

Deze zelfregulerende apparatuur moet worden geïnstalleerd bij nieuwbouw of bij het vervangen van één van de centrale warmteopwekkers in bestaande bouw. Bij nieuwbouw moet de zelfregulerende apparatuur de systemen voor ruimteverwarming en ruimtekoeling kunnen aansturen. Bij vervanging van de centrale warmteopwekkers in bestaande bouw hoeft de zelfregulerende apparatuur alleen te worden toegepast op het systeem voor ruimteverwarming.

In beginsel moet de apparatuur de temperatuur kunnen reguleren per verblijfsruimte. In het geval dat meerdere aan elkaar grenzende verblijfruimtes onderdeel uitmaken van hetzelfde thermische gebied mag de zelfregulerende apparatuur ook de temperatuur per verblijfsgebied reguleren. Zelfregulerende apparatuur hoeft bij verbouw niet te worden toegepast als de meerkosten voor het aanbrengen van zelfregulerende apparatuur meer dan 20% zijn van de totale installatiekosten van het (gedeeltelijk) vernieuwen of het veranderen of vergroten van het verwarmings- of koelingssysteem.

Bij bestaande gebouwen die zijn aangesloten op stadsverwarming moet zelfregulerende apparatuur worden geïnstalleerd wanneer de afleverset wordt vervangen.

 

figuur 1-2: links: elke kleur apart te regelen temperatuur verblijfsruimteniveau, rechts: elke kleur apart te regelen temperatuur verblijfsgebiedniveau. 

figuur 3: ook bij het toepassen van vloerverwarming moet de tempartuur per verblijfsruimte (slaapkamer, keuken, woonkamer) of verblijfsgebied geregeld kunnen worden.

NB

Algemene uitgangspunten voor de temperatuur per ruimte:

  • Woonkamer: 19-20°C
  • Keuken: 19-20°C
  • Slaapkamers: 18°C
  • Entree: 17°C
  • Toilet: 17°C
  • Badkamer: 22°C
error: Inhoud is beschermd.