Per 1 juli 2020 worden er diverse wijzigingen doorgevoerd in het Bouwbesluit 2012. Dat er nog aan het Bouwbesluit wordt gesleuteld, heeft onder andere te maken met uitstel van de Wet kwaliteitsborging en het Besluit bouwwerken leefomgeving.GBB wil haar klanten en relaties op de hoogte brengen van de betreffende wijzigingen.In onderstaand overzicht is beknopt te […]