Wederom goed nieuws in asbestland. Vanaf heden is het mogelijk om asbesthoudende vensterbanken te saneren binnen de kaders van een risicoklasse 1 sanering zonder containment (tentje). De sanering dient te worden uitgevoerd conform de Aedes Werkmethodiek. Hiermee zullen de saneringskosten voor deze toepassing drastisch dalen en zal de overlast een stuk minder worden. Mocht u […]