GBB Asbestinventarisatie en -advies is zeer verheugd u te mogen melden dat zij als eerste Asbestinventarisatiebureau in Nederland het Procescertificaat voor Asbestinventarisatie van de nieuwe Certificerende Instelling (CI) dNAA heeft mogen ontvangen. De Nederlandse Asbest Autoriteit handelend onder de naam ‘de Nederlandse Amovatie Associatie (dNAA)’ is per 26 februari j.l. door de Raad van Accreditatie […]