Iedere organisatie is volgens de Arbowet verplicht om te zorgen voor goede bedrijfshulpverlening in een BHV-plan. Door goede bedrijfshulpverleners (BHV’ers) kan er direct worden ingegrepen tijdens calamiteiten, zoals een brand, om veel leed bij werknemers en bezoekers te voorkomen. Maar waar moet een goed BHV-plan aan voldoen en welke maatregelen moet je treffen om voorbereid […]