Tag: asbest

Wederom goed nieuws in asbestland. Vanaf heden is het mogelijk om asbesthoudende vensterbanken te saneren binnen de kaders van een risicoklasse 1 sanering zonder containment (tentje). De sanering dient te worden uitgevoerd conform de Aedes Werkmethodiek. Hiermee zullen de saneringskosten voor deze toepassing drastisch dalen en zal de overlast een stuk minder worden. Mocht u […]

GBB Asbestinventarisatie en -advies is zeer verheugd u te mogen melden dat zij als eerste Asbestinventarisatiebureau in Nederland het Procescertificaat voor Asbestinventarisatie van de nieuwe Certificerende Instelling (CI) dNAA heeft mogen ontvangen. De Nederlandse Asbest Autoriteit handelend onder de naam ‘de Nederlandse Amovatie Associatie (dNAA)’ is per 26 februari j.l. door de Raad van Accreditatie […]

error: Inhoud is beschermd.