3.6.3.1

Gebouwen dienen te voldoen aan velerlei regelgeving.

Zo is er het landelijk Bouwbesluit die technische bouwvoorschriften bevat ten aanzien van de onderwerpen veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en milieu.

Hierin opgenomen zijn niet alleen voorschriften te hanteren bij nieuwbouw en verbouw maar ook voorschriften waaraan bestaande bouwwerken moeten voldoen.

Dat is ook het geval indien gebouwd is overeenkomstig een verleende bouwvergunning.

Indien niet voldaan wordt aan de eisen opgenomen in het huidig geldende Bouwbesluit van toepassing voor bestaande bouw, dienen maatregelen te worden getroffen. De Woningwet verbiedt namelijk om een pand in een

error: Inhoud is beschermd.