Wederom goed nieuws in asbestland.

Vanaf heden is het mogelijk om asbesthoudende vensterbanken te saneren binnen de kaders van een risicoklasse 1 sanering zonder containment (tentje). De sanering dient te worden uitgevoerd conform de Aedes Werkmethodiek.

Hiermee zullen de saneringskosten voor deze toepassing drastisch dalen en zal de overlast een stuk minder worden.

Mocht u een rapportage hebben met daarin opgenomen asbesthoudende vensterbanken en wenst u deze op deze eenvoudige wijze te laten saneren, vraag GBB dan uw rapport te laten aanpassen.

Zie ons eerder gepubliceerd bericht met betrekking tot onze certificering: https://gbbmaastricht.nl/certificaat-dnaa/