In 2019 vielen er 22 dodelijke slachtoffers bij 21 woningbranden. “13 branden ontstonden door menselijk handelen, waarbij onvoorzichtigheid bij roken de meest voorkomende brandoorzaak was, gevolgd door koken. Voorlichting over brandveiligheid is én blijft dus uitermate belangrijk”, vertelt lector Brandpreventie René Hagen.

Brand a.g.v. roken

Uit het jaarlijkse onderzoek naar fatale woningbranden blijkt dat 9 personen zijn omgekomen in een andere ruimte dan de ruimte waarin de brand is uitgebroken. In 7 gevallen stond de deur van deze ruimte open. Hagen: “Eerder onderzoek van het IFV en het Amerikaanse Underwriters Laboratories heeft aangetoond dat het sluiten van binnendeuren de overleefbaarheid bij brand aanzienlijk verbetert. De brandweer en de Brandwonden Stichting nemen dit al een aantal jaren mee in hun voorlichtingscampagnes. ‘Deuren sluiten voor het naar bed gaan’ is een goedkope preventieve oplossing die mensenlevens redt!”

Geen rookmelder aanwezig

Van de 22 dodelijke slachtoffers waren 16 personen alleenwonend. 14 van de 22 slachtoffers waren 65 jaar of ouder. Hagen: “Wat verder opvalt is dat er in 12 van de 21 woningen geen rookmelder aanwezig was. Met name voor zelfredzame mensen zijn rookmelders belangrijk. We zijn dan ook blij dat er, naast de huidige verplichting voor rookmelders in nieuwbouwwoningen, vanaf 1 juli 2022 ook een verplichting komt voor rookmelders in bestaande woningen.”

Overleefbaarheid en vluchtmogelijkheden voor bewoners

Brand a.g.v. koken

Slechts 3 van de 22 slachtoffers hebben een vluchtpoging ondernomen. “Daaruit blijkt dat een brand en met name de rookontwikkeling zeer snel dodelijk zijn. In september presenteren wij de resultaten van het grootschalige praktijkonderzoek naar rookverspreiding in woongebouwen, dat wij samen met Veiligheidsregio Utrecht en Brandweer Nederland hebben uitgevoerd.

We komen dan met een aantal aanbevelingen om de overleefbaarheid en vluchtmogelijkheden voor bewoners van dit soort gebouwen te verbeteren”, sluit Hagen af.

Klik hier voor het jaaroverzicht.

bron: IFV