Email Disclaimer

Bij onjuiste adressering wordt u vriendelijk verzocht de afzender direct te informeren door het bericht te retourneren. De informatie verzonden met deze e-mail is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is verboden. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking aan derden is niet toegestaan. GBB BV wijst iedere aansprakelijheid af voor de gevolgen van onjuiste, onvolledige en ontijdige ontvangst van deze e-mail en schade ontstaan door de inhoud van deze e-mail.

Please notify the sender immediately, if you have received this message in error, by return e-mail. The information contained in this e-mail is strictly confidential and for the use of the addressee only. Notice is hereby given that any use of the information by anyone other than the intended recipient is prohibited and may be illegal. Publishing, copying or distribution to others is prohibited. GBB BV accepts no liability what so ever, for any damage sustained as a result of incorrect, incomplete and overdue receipt of this e-mail and its content.

error: Inhoud is beschermd.