We adviseren Maastricht UMC+ al jaren over de brandveiligheid van hun bestaande gebouwen en zijn betrokken bij de bouw van een aantal nieuwe gebouwen. We hebben veel medewerkers van het bouwbureau en de facilitaire dienst getraind om voortdurend met kritische ogen naar de veiligheid van hun gebouw te kijken. Mede dankzij onze hulp staat in Maastricht één van de veiligste ziekenhuizen van heel Nederland.

Integraal plan brandveiligheid (IPB)
Toen we jaren geleden door Maastricht UMC+ gevraagd werden voor een integraal brandveiligheidsplan, liepen we de punten van het Bouwbesluit na. Daarin misten we een aantal belangrijke zaken. We hebben het Bouwbesluit vervolgens zelf uitgebreid. Daarbij hebben we niet alleen gekeken naar directe schade en veiligheid voor personen, maar ook naar continuïteit en imagoschade.

Wat is echt belangrijk?
In onze maatwerkplannen zoeken we naar oplossingen voor problemen die écht belangrijk zijn. Zo passen we al jaren koude-rookscheidingen toe. Denk bijvoorbeeld aan een kleefmagneet op een brandwerende deur. Zo beperk je de rookverspreiding. Daarnaast adviseren we een brandvertragende inrichting. Als het meubilair en de matrassen niet snel vlam vatten en de rook blijft langer op de kamer, dan wordt ontruimingstijd sterk verhoogd. Daar heb je echt wat aan.
Als je kritisch naar de regels kijkt en je focust op zaken die echt belangrijk zijn, krijg je met relatief weinig meerkosten een veel veiliger gebouw.