Hoofdstuk 15: Radon, formaldehyde, koolmonoxide

Koolmonoxide, ook bekend als CO, staat niet voor niets bekend als de sluipmoordenaar. Je ziet of ruikt het niet maar wanneer je het inademt kan dit ernstige lichamelijke gevolgen hebben. Jaarlijks overlijden in Nederland gemiddeld 10 tot 15 personen door koolmonoxidevergiftiging. Enkele honderden mensen belanden in het ziekenhuis.

Koolmonoxidevergiftiging komt het meeste voor als gevolg van:

  • Een verkeerd geïnstalleerd, kapot of slecht werkend verbrandingstoestel: kachel, geiser, cv of combiketel. Bijna de helft van de koolmonoxidevergiftigingen wordt veroorzaakt door moderne cv-ketels. Ondanks de toegenomen kennis en verbeterde techniek van de ketels wordt het aantal ongevallen niet kleiner. De reden hiervan ligt vaak niet in de ketel zelf, maar heeft te maken met verkeerde instellingen of slechte installatie. Ketels worden ingesteld op de verkeerde soort brandstof, de toevoer van zuurstof is te klein of onderdelen zijn kapot zonder dat dit wordt opgemerkt. Het risico van een koolmonoxidevergiftiging wordt groter naarmate het verbrandingstoestel in een kleine, slecht geventileerde ruimte staat (bijv. doucheruimte) en als er geen directe afvoer van het toestel naar buiten is.
  • Niet goed geïnstalleerde of beschadigde afvoer- en schoorsteenkanalen als gevolg van lekken in afvoerbuizen en schoorsteenkanalen of aansluitingen en gebrekkig onderhoud van de afvoerkanalen.
  • Verkeerde stookgewoonten, bijvoorbeeld door kachels en open haarden te gebruiken als allesbranders.

Bij metingen uitgevoerd bij circa 1000 huurwoningen in Schiedam en Dordrecht bleek dat bij 1 op de 6 woningen koolmonoxide is aangetroffen. In ongeveer 1 op de 100 woningen was de concentratie dusdanig hoog dat ingrijpen noodzakelijk was. Boven één gaskachel bleek een levensbedreigende hoeveelheid van 1200 PPM aanwezig. Om een koolmonoxidevergiftiging te voorkomen is het belangrijk gasapparatuur jaarlijks te onderhouden en in huis voldoende te ventileren.

Indien een koolmonoxidemelder wordt geplaatst erop toezien dat deze voldoet aan de norm NEN-EN 50291.
Op welke hoogte en positie monteer ik een koolmonoxidemelder?

  • Monteer een CO-melder aan de wand op ongeveer 1,40 meter hoogte;
  • Houdt enige afstand ten opzichte van het verbrandingstoestel;
  • Houdt minimaal 30 cm afstand ten opzichte van het plafond of een hoek;
  • Houdt minimaal 60 cm afstand ten opzichte van de vloer;
  • In slaapkamers op slaaphoogte;
  • In woonkamers op zit hoogte op de bank;
  • Een CO-melder dient altijd in de luchtstromen te worden gemonteerd en minimaal 30 cm uit in de ruimte aanwezige hoeken.

Een koolmonoxidemelder dient aan de wand te worden gemonteerd op een hoogte van circa 1,40 meter. Plaats de CO-melder aan de kant het verbrandingsapparaat op minimaal 1 tot 3 meter afstand ten opzichte van het toestel.

error: Inhoud is beschermd.