Hoofdstuk 14: Glasbewassing

De artikelen 6.52 en 6.53 van het Bouwbesluit behandelen het veilig onderhoud kunnen plegen aan een gebouw.

  • Artikel 6.52: Een te bouwen gebouw is zodanig dat onderhoud aan het gebouw veilig kan worden uitgevoerd.
  • Artikel 6.53: Indien onderhoud niet veilig kan worden uitgevoerd zonder gebouwgebonden veiligheidsvoorzieningen, heeft een te bouwen gebouw daarvoor voldoende                    gebouwgebonden veiligheidsvoorzieningen.

Het betreft derhalve functionele eisen die nader ingevuld dienen te worden. Volgens het Convenant Gevelonderhoud is van binnenuit, door een geopend raam, wassen slechts onder bepaalde voorwaarden toegestaan. Bijvoorbeeld:
Het te wassen gedeelte dat zich naast de stijl van het geopende raam bevindt, mag niet meer dan 0,75 m breed zijn. Is er sprake van een vensterbank en/of radiator of een ander obstakel dan moet de breedte hiervan op de genoemde 0,75 m in mindering worden gebracht. Het gebruik van een verlenger, zoals een stok, is niet toegestaan

Figuren 1-3: mogelijkheden glasbewassing bewoners

Let op! Maten moeten worden verminderd met de diepte van eventuele obstakels waardoor meer afstand van het raam (met name vensterbank!).

Foto 1: ramen zijn niet veilig door bewoners te wassen

Figuur 4: mogelijkheid glasbewassing       

Indien glasbewassing niet veilig mogelijk is, mag de huurder verwachten dat dit door de gebouweigenaar dit regelt. Zijn de kosten voor raambewassing nou voor de huurder, of zijn deze voor rekening van de vastgoedeigenaar, de verhuurder? Het Besluit Kleine Herstellingen geeft antwoord op deze vraag. In dit besluit is opgenomen dat het tot de verplichting van de huurder hoort om ramen te wassen en hij daar dus ook de kosten van draagt, voor zover deze ramen voor de huurder bereikbaar zijn. Kort gezegd als de huurder de ramen zelf kan wassen zijn de kosten voor hem, en als de ramen niet voor de huurder bereikbaar zijn, zijn de kosten van bewassing voor de verhuurder. Het besluit is van zogenaamd dwingend recht, wat betekent dat daar niet in de huurovereenkomst of in algemene huurvoorwaarden ten nadele van de huurder van kan worden afgeweken.

error: Inhoud is beschermd.