Blog

De eerste werkweken na de zomervakantie zitten er al weer op. Voor GBB begon deze week goed: na een intensieve lesdag, verzorgd door MORE Advies Training & Opleiding, kunnen wij met trots al onze deelnemende collega’s feliciteren met het behalen van hun VOL-VCA certificaat!

Iedere organisatie is volgens de Arbowet verplicht om te zorgen voor goede bedrijfshulpverlening in een BHV-plan. Door goede bedrijfshulpverleners (BHV’ers) kan er direct worden ingegrepen tijdens calamiteiten, zoals een brand, om veel leed bij werknemers en bezoekers te voorkomen. Maar waar moet een goed BHV-plan aan voldoen en welke maatregelen moet je treffen om voorbereid […]

Wederom goed nieuws in asbestland. Vanaf heden is het mogelijk om asbesthoudende vensterbanken te saneren binnen de kaders van een risicoklasse 1 sanering zonder containment (tentje). De sanering dient te worden uitgevoerd conform de Aedes Werkmethodiek. Hiermee zullen de saneringskosten voor deze toepassing drastisch dalen en zal de overlast een stuk minder worden. Mocht u […]

De Producten Organisatie Varkenshouderij (POV) heeft een lijst met vijf punten opgesteld die volgens de organisatie een goede bijdrage leveren aan de brandveiligheid op een bedrijf. Onder andere de technische ruimte brandwerend maken wordt genoemd. POV noemt de verzekerbaarheid van stallen een essentieel onderdeel van de bedrijfsvoering omdat het exploiteren van een bedrijf zonder een […]

Per 1 juli 2020 worden er diverse wijzigingen doorgevoerd in het Bouwbesluit 2012. Dat er nog aan het Bouwbesluit wordt gesleuteld, heeft onder andere te maken met uitstel van de Wet kwaliteitsborging en het Besluit bouwwerken leefomgeving.GBB wil haar klanten en relaties op de hoogte brengen van de betreffende wijzigingen.In onderstaand overzicht is beknopt te […]

GBB Asbestinventarisatie en -advies is zeer verheugd u te mogen melden dat zij als eerste Asbestinventarisatiebureau in Nederland het Procescertificaat voor Asbestinventarisatie van de nieuwe Certificerende Instelling (CI) dNAA heeft mogen ontvangen. De Nederlandse Asbest Autoriteit handelend onder de naam ‘de Nederlandse Amovatie Associatie (dNAA)’ is per 26 februari j.l. door de Raad van Accreditatie […]

Minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) neemt een aantal maatregelen om de brandveiligheid van gevels te verbeteren. Een commissie heeft aanbevelingen gedaan naar aanleiding van de brand in de Grenfell Tower in Londen waarbij drie jaar geleden tientallen doden vielen. De brandveiligheidsregels voor gevels worden verduidelijkt en de eisen om rookverspreiding te voorkomen worden aangescherpt. Ook komt er een protocol […]

In 2019 vielen er 22 dodelijke slachtoffers bij 21 woningbranden. “13 branden ontstonden door menselijk handelen, waarbij onvoorzichtigheid bij roken de meest voorkomende brandoorzaak was, gevolgd door koken. Voorlichting over brandveiligheid is én blijft dus uitermate belangrijk”, vertelt lector Brandpreventie René Hagen. Uit het jaarlijkse onderzoek naar fatale woningbranden blijkt dat 9 personen zijn omgekomen […]

Nieuwe datum inwerkingtreding Omgevingswet: 1 januari 2022 Het Rijk en de koepels van gemeenten, provincies en waterschappen hebben overeenstemming bereikt over een nieuwe datum voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Met de datum van 1 januari 2022 willen zij extra tijd en ruimte bieden voor een goede invoering van de wet. Dat meldt minister Ollongren […]

Website door Caesus.nl